Këshilli Komunal aprovon listën e përfituesve të subvencioneve në bujqësi,blegtori dhe bletari të propozuara nga Komisioni për bujqësi.
Mjetet për subvencionimin e bujqëve,blegtorëve dhe bletarëve janë në vlerë prej 24.954,614,oo dinare.
Numri i përfituesve të subvencioneve për bujqësi, blegtori dhe bletari është 217 të paraqitur në listën si më poshtë:

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.